Emailadres: Login
Wachtwoord:
Suriplein.com Vakantie Suriname \ AOW-gat Surinamers draait uit op juridisch proces

AOW-gat Surinamers draait uit op juridisch proces

De Surinaamse Nederlanders gaan met een juridische proces hun gelijk halen bij de rechter. De politiek heeft het steeds laten afweten om het AOW-gat van deze groep tot de onafhankelijkheid van Suriname, 1975, haar verantwoordelijkheid te nemen. “Zowel de regering, als de Kamer hebben onze verzoeken steeds als moreel gezien, terwijl zij juridisch de verantwoordelijkheid van ons AOW-gat dragen, zegt Chan Mohan. 

Chan Mohan is zowel de voorzitter van Stg. TBTS (Stichting Ter Bevordering van Toerisme in Suriname) als de voorzitter van Stichting Surinaamse Belangen en eigenaar van een Belastingadvies- & Administratiekantoor, allen gevestigd in Den Haag. Hij heeft vanaf 1995 tot en met 2002 als externe adviseur bij Stg. SBPB (Stichting Buitenlands Pensioen Belang) te Den Haag zijn diensten verleend. Het betrof controle op toepassingen van sociale, fiscale en pensioen wet en regelgevingen, door de instanties op inkomsten van gepensioneerden in het buitenland met een Nederlandse inkomen. “Bij het toepassen van de wet- en regelgevingen en ook in combinatie met verdragen van Nederland met andere landen, werden te vaak onjuistheden door ons bij de instanties rechtgezet,” aldus Chan Mohan. 

Hij geeft aan dat de Nederlandse regering niet alleen moreel, maar ook juridisch de verantwoordelijkheid draagt van het AOW-gat van de Surinaamse Nederlanders. “Wij hebben steeds ons zorgen van onze ouderen op de agenda van de Tweede Kamer weten te plaatsen en ook alle fracties steeds over deze AOW-perikelen geïnformeerd. Maar men is er te laks mee omgegaan. Het geduld bij ons is op en wij gaan nu ons rechten afdwingen,” aldus Chan Mohan, de voorzitter van Stichting Surinaamse Belangen. Hij is niet van plan om eeuwig te blijven wachten op een “gunst” van de politiek, waarvan hij denkt dat het toch nooit zal komen. De politiek ondernomen acties zijn gepubliceerd op de forum van Suriplein.com. 

”Nederland heeft onder druk van de Verenigde Naties, door middel van het “Handvest van Verenigde Naties” van 1945, haar koloniën moeten afstoten. Aan Nederland als kolonisator zijn hierbij verplichtingen opgelegd om voorzieningen te treffen m.b.t. de mensenrechten, waaronder de sociale voorzieningen en het waarborgen van deze mensenrechten, zowel vóór als tijdens het afstoten van de koloniën. Deze verplichtingen zijn nooit nagekomen. Ook andere internationale mensenrechtenverdragen die Nederland deze verplichtingen hebben opgelegd, heeft zij als kolonisator aan haar laars gelapt. Nu moet Nederland maar tegenover de rechter(s) gaan verantwoorden welke maatregelen zij had genomen om de mensenrechten in haar koloniën te waarborgen,” aldus Chan Mohan. Tot en met de onafhankelijkheid heeft Suriname geen oudedagsvoorziening(en)gekend. 

@Suriplein.com 14-09-2009