Emailadres: Login
Wachtwoord:
Suriplein.com Vakantie Suriname \ AOW-gat en AOV Surinamers \ AOW-gat Surinamers in strijd met internationale verdrag IVESC

AOW-gat Surinamers in strijd met internationale verdrag IVESC

Voor het eerst van uit internationale verdragen benaderd 

Het AOW-gat van de Surinaamse Nederlanders is in strijd met het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESC). Op grond hiervan is Nederland op z’n minst ook verantwoordelijk voor de armoede onder de ouderen in Suriname. Die moeten met nog geen 80 Euro per maand aan ouderdomsvoorziening zien rond te komen. Ook het AOW-gat tot en met 1975 van de Surinaamse Nederlanders is in strijd met dit verdrag. Dit is de conclusie van de voorzitter Chan Mohan van Stg. TBTS (Stichting Ter Bevordering van Toerisme in Suriname).

Ook in haar adviesrapport van 10 december 2004 maakt de Raad van State van het Koninkrijk op pagina 3 en pagina 7 letters b en c een voorzichtige poging om deze strijdigheid aan te geven. In lid 1 artikel 43 van het Koninkrijksstatuut staat: Elk der landen draagt zorg voor de verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur. In Lid 2 staat: Het waarborgen van deze rechten, vrijheden, rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur is een aangelegenheid van het Koninkrijk. In samenhang met artikel 9 van het IVESC, De Staten die partij zijn bij dit verdrag erkennen het recht aan een ieder op sociale zekerheid, daarbij inbegrepen sociale verzekering, maakt Nederland op z’n minst verantwoordelijk voor een sociale voorziening tot de onafhankelijkheid van Suriname. Alle 3 documenten zijn op de website www.Suriplein.com van Stg. TBTS gepubliceerd. 

“Ik vond het al vreemd dat Nederland al anderhalf jaar na het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden al haar AOW-wet, die zeer verweven is met andere wetten, al gereed had. Ik kreeg zwaar het vermoeden dat Nederland middels het Koninkrijksstatuut de Overzeese Koninkrijksdelen heeft willen uitsluiten voor een sociale voorziening”, aldus Chan Mohan. 

Op de agenda van het OA (Algemeen Overleg) de vaste commissie voor Buitenlandse 
zaken en ontwikkelingssamenwerking van de Tweede Kamer der Staten Generaal voor woensdag 17 december van 13.00 uur tot 16.00 uur staan ook de onderwerpen Toescheidingsovereenkomst, AOW-gat Surinaamse Nederlanders en de armoede bestrijding onder de ouderen in Suriname. 

Dagblad Suriname 17-12-2008