Emailadres: Login
Wachtwoord:
Suriplein.com Vakantie Suriname \ Surinamers hadden recht op een oudedagsvoorziening

Surinamers hadden recht op een oudedagsvoorziening

Hadden Surinamers t/m 1975 recht op een oudedagsvoorziening AOW of AOV ? 
Ja, ook wij in Suriname hadden minimaal tot en met de onafhankelijkheid, recht op een sociale oudedagsvoorziening, iets vergelijkbaars als de AOW in Nederland. Als Suriname dit niet uit eigen middelen kon financieren, moest dit ten laste van het Koninkrijk komen. 

In 1945 is Nederland door de Verenigde Naties de verplichting aangegaan om alle volkeren van haar, dus zowel in Nederland als de koloniën gelijkelijk te behandelen op het gebied van sociale voorzieningen. In principe hadden wij in Suriname ook recht op een identieke sociale stelsel als in Nederland, aangepast naar de omstandigheden. Dus ook een sociale uitkering aan minderbedeelde arbeidsongeschikten en werklozen en kinderbijslag. 

Over het gevoerde beleid m.b.t. het sociale zekerheden in Suriname moest Nederland jaarlijks verslag uitbrengen aan de Verenigde Naties. Daar Nederland vanuit kosten overwegingen niet van plan was om ook sociale stelsels in de koloniën in te voeren, heeft men toen het Koninkrijksstatuut bedacht en in 1954 ingevoerd. Bij de Verenigde Naties verdedigde Nederland het Koninkrijksstatuut door te stellen dat het Koninkrijk het waarborgplicht heeft om het sociale stelsel in de koloniën in te voeren. Aan de Koloniën en de volkeren in de koloniën verdedigde Nederland zich door te stellen dat de Koloniën een zelfbestuur hebben en dus een eigen verantwoordelijkheid hebben. 

Onze leiders hadden al vanaf het begin van het Koninkrijksstatuut zich moeten afvragen waarom Nederland hun de interne bestuurlijke macht van Suriname zo graag aan hen wilde overdragen. Daar zij toen zelfs bij de Verenigde Naties zijn geweest om Nederland met haar Koninkrijksstatuut te verdedigen, kunnen wij minimaal stellen dat onze rechten door onze leiders toen al verkocht zijn. 

In 1975 had Nederland haast om Suriname onafhankelijk te maken, daar zij verwachtte dat zij op korte termijn bij de Verenigde Naties zou moeten gaan verantwoorden wat voor sociale voorzieningen het Koninkrijk voor de Rijksgenoten getroffen had. En of er verschillen waren in de sociale stelsels tussen de Koninkrijksdelen. Dit is ook aangegeven in de Multatulilezing 2002 van de heer Pronk. Ook hier zijn onze leiders dus gefaald om onze rechten te beschermen. Onze leiders zijn voor de tweede keer met een kluitje in het riet gestuurd. 

Over enkele dagen gaan wij met een juridische proces van start. 
Wij zullen u van de actuele informatie en over de voortgang hier op de forum op de hoogte houden. 

@Chan Mohan