Emailadres: Login
Wachtwoord:
Suriplein.com Vakantie Suriname \ AOW-gat en AOV Surinamers \ Surinamers worden bedankt voor verlichting perikelen AOW-gat

Surinamers worden bedankt voor verlichting perikelen AOW-gat

Den Haag –In het Algemeen Overleg van donderdag 16 april kregen de Surinaamse Nederlanders van Pierre Heijnen (PvdA) ruimhartige dankbetuiging voor hun inzet voor mensen met een AOW-gat. “Ze hebben dan niet alleen de kooltjes uit het vuur voor de Surinaamse Nederlanders, maar ook voor veel andere Nederlanders met een gedeeltelijke AOW” aldus Pierre Heijnen. Hun inzet heeft geleid dat de fracties het initiatief hebben genomen om de regeling voor de mensen met een AOW-gat te verbeteren. 

Het streven van de Kamer is om de AOW inclusief de aanvulling van de gemeente per 1 januari 2010 via de SVB uitbetaald wordt. Bij het vermogenstoets zal € 20.000 vrijgelaten worden en ook een inkomen uit arbeid van € 183 per maand zal buiten beschouwing gelaten worden. Als iemand een eigenwoning bezit, zal een overwaarde van € 46.000 vrij zijn. Is de overwaarde meer dan € 46.000, dan zal men bij de SVB kunnen lenen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien, totdat het vermogen tot € 46.000 gedaald is. De schuld zal bij verkoop betaald moeten worden. Er zal een soepelere inkoopregeling voor mensen met onverzekerde jaren komen. Last, but not least, in plaats van 13 weken mogen zij 26 weken in het buitenland verblijven. 

Al jaren vragen de Surinaamse Nederlanders aandacht van de politiek voor hun AOW-gat daar zij de mening zijn toegedaan dat Nederland de verantwoordelijkheid droeg om een dergelijke ouderdomsvoorziening parallel met Nederland ook in Suriname in te voeren. Dit kreeg de nodige aandacht van de Kamerleden maar vanwege de financiële consequenties wordt de boot afgehouden. Wel heeft men de vorengenoemde versoepeling over de totale breedte getrokken, waardoor een ieder met een AOW-gat gelijkelijk behandeld wordt. 

Op dringende verzoek van Koser Kaya (D66), ondersteund met een morele appel van Jolande Sap (Groen Links), is staatssecretaris Jetta Kleinsma akkoord gegaan om met de Surinaamse Nederlanders zelf in gesprek te treden en uit te zoeken hoe tot een oplossing gekomen kan worden. De voorwaarde die de Staatssecretaris Kleinsma hieraan stelde, is dat men geen valse hoop moet krijgen door haar toezegging. “Wij kunnen wel het geluk hebben om u te overtuigen, waarom de aanvulling van het AOW-gat van de Surinaamse Nederlanders wel gerechtvaardig is”, gaf Chan Mohan van Stichting TBTS haar in een gesprek na het overleg aan. Dit vatte zij zeer sportief op. 

De Surinaamse Nederlanders zijn erg kwaad op de heer Pierre Heijnen (PvdA), die in de Kamer een oproep naar Jolande Sap (GL) deed, om met haar acties ten gunste van de Surinaamse Nederlanders te stoppen. “Ik vraag mij zelfs af of er rechtsgronden zouden zijn om niet alleen de mensen vóór 1975, maar ook de mensen na 1975 ook een volledige AOW toe te kennen. En als dat zo zou zijn, dan praten wij over gigantische bedragen,” gaf de heer Heijnen als één van zijn argumenten aan, om kracht aan zijn oproep aan Jolande Sap bij te zetten. Hiermee heeft de heer Peirre Heijnen het standpunt van de PvdA aangegeven, dat waar het geld kan kosten, rechtvaardigheid moet wijken voor kostenbesparing. 

Chan Mohan, de voorzitter van TBTS betreurt het, dat de CDA bij monde van de heer Pieter Omzicht, de mening van Pierre Heijnen in deze heeft gedeeld. 

@Suriplein.com 18-4-2009