Emailadres: Login
Wachtwoord:
Suriplein.com Vakantie Suriname \ Wat is AOW-gat

Wat is AOW-gat

AOW opbouw 
Een ieder die in Nederland woont is verzekerd voor de AOW. De verzekeringspremie (17,9% in 2009) wordt samen met je belastingen over de eerste €32.127 (in 2009) van je inkomen geheven. De gene die geen inkomen hebben, zijn wel verzekerd, maar betalen geen premie. Men noemt dit, premieheffing naar draagkracht. 

Je bent tussen je 15e en 65e, dus 50 jaar als ingezetene voor de AOW verzekerd. Per jaar bouw je dus 2% AOW rechten op. (50 jaren x 2% = 100%) 

AOW-gat of Korting 
De jaren die je niet verzekerd bent geweest, krijgt u een korting van 2% op jouw AOW-uitkering. Deze onverzekerde jaren noemt men het AOW-gat. 

Overgangsregelingen 
Geldt alleen voor mensen die in 1957 al ouder dan 15 jaar waren. 
De AOW is in 1957 in Nederland ingevoerd. 
De jaren tussen je 15e en 1957, kon je niet verzekerd zijn geweest. En dat hoeft ook niet, daar dit als overgangsregeling geldt, als je in Nederland hebt gewoond. 
Wonen in de jaren tot 1957 in Suriname, Indonesië, Nederlandse Antillen en Aruba is in dit verband gelijkgesteld met wonen in Nederland. 
Let op!! Het gaat hier om de jaren tot 1957 en niet er na. 

Maar het is wel vereist dat je dan vanaf je 59e jaar, 6 jaar in Nederland gewoond moet hebben. Dan krijg je de onverzekerde jaren vóór 1957 als cadeau mee voor de berekening van uw AOW uitkering. 

Berekening van uw AOW-gat 

Als u in 1957 al 15 jaar was! 
Bereken het verschil tussen het jaartal dat u naar Nederland bent gekomen en 1957. 
Vermenigvuldig dit met 2% en u weet wat uw AOW-gat in % is. 
Bijvoorbeeld: U bent in 1973 naar Nederland gekomen: 1973 -/- 1957 = 16 jaar x 2% = 32% 

Als u in 1957 nog geen 15 jaar was! 
Bereken het verschil tussen het jaartal dat u naar Nederland bent gekomen en het jaar dat u 15 bent geworden. 
Vermenigvuldig dit met 2% en u weet wat uw AOW-gat is. 
Bijvoorbeeld: U bent in 1973 naar Nederland gekomen en in 1961 bent u 15 geworden. 
1973 -/- 1961 = 12 jaar x 2% = 24% 

Als u vragen heeft, willen wij dat graag hier op het forum proberen te beantwoorden. Zo kunnen ook anderen mee lezen en hun voordeel mee doen. 

@Chan Mohan