Emailadres: Login
Wachtwoord:
Suriplein.com Vakantie Suriname \ Nieuws Suriname \ Anton Paal: Artikel 5 uit Toescheidingsovereenkomst schrappen

Anton Paal: Artikel 5 uit Toescheidingsovereenkomst schrappen

Dinsdag 17 Juli 2007

Paramaribo - “Volgens de letter van Artikel 5 uit de Toescheidingsovereenkomst (Tok) heeft Mahin Jankie gelijk, maar volgens de geest niet. Wanneer meneer Jankie denkt dat hij op deze makkelijke wijze kan ontkomen zonder daadwerkelijk als Surinamer een bijdrage te leveren, dan heeft hij het glad mis.”

Aan het woord is Anton Paal, oud-parlementariër en adviseur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). “Om alle controverse rondom de zaak Jankie te beëindigen”, roept de oud-parlementariër de Staat Suriname op om Artikel 5 uit de Tok eenzijdig volledig op te schorten en indien mogelijk zelfs de hele toescheidingsovereenkomst aan een kant te zetten. “De regering moet dit verdragsartikel eenzijdig opzeggen, dan is het probleem opgelost. En iedereen die een zaak tegen de Staat wil aanspannen, moet Suriname gewoon deporteren.” Paal zegt te spreken op persoonlijke titel. Hij stelt voor om Nederlanders van Surinaamse afkomst een 'soepelere" behandeling van binnenkomst en verblijf in Suriname te geven. “Maak je eigen regels, dan ben je baas in eigen huis, maar laat niet Nederland je de regels voorschrijven."

Rechter John von Niessewand oordeelde in 2001 in het voordeel van Jankie, waarbij de staat Suriname “Jankie en zijn familie onvoorwaardelijk als Surinamer moet behandelen”.

Het hoger beroep van deze zaak, aangespannen door de Staat Suriname, dient op drie augustus aanstaande. Over dit hoger beroep dat Jankie “zonder angst en beven” tegemoet gaat en de beslaglegging op tegoeden van de Nationale Ontwikkelingsbank, zegt Paal het volgende: “Mogelijk zijn andere ministeries dit vonnis niet nagekomen, waardoor Jankie nu beslag kan leggen op hun tegoeden. Op de tegoeden van het CBB kan Jankie in ieder geval geen beslag leggen. Na het vonnis heeft het CBB gedaan wat Jankie vroeg, namelijk hem opnemen in de kiezersadministratie.” Paal maakt zich kwaad: “Er ligt een uitspraak van een rechter, daarnaast is er nog altijd de Surinaamse grondwet. Ik zeg, de Grondwet staat boven de uitspraak van de rechter. Eigenlijk, op basis van voorwaarden voor het Surinamerschap, vastgelegd in de Surinaamse grondwet, zou de rechterlijke uitspraak van 2001 nietig moeten worden verklaard.”

Volgens Paal kan Artikel 5 sinds 1980 als vervallen worden beschouwd. Toen voerde Nederland eenzijdig - dus zonder Suriname hierin te kennen- de visumplicht in. Vanwege het reciprociteitsbeginsel voerde toen Suriname ook voor Nederlandse nationalen en andere Benelux-nationalen de visumplicht in. Hierop volgde in januari 1981 de ondertekening van een overeenkomst tussen Nederland en Suriname inzake de binnenkomst en verblijf van de wederzijdse onderdanen. Paal zegt verder dat door invoering van deze visumplicht, Artikel 5 uit de Tok “sowieso is komen te vervallen”. “Nederland brak met invoering van de visumplicht de bepalingen uit Artikel 5.” Paal stelt dat “Suriname toen had moeten optreden en verzuimd heeft dit te doen”.

Daarnaast zou er volgens de oud-ambtenaar een intrinsiek verband bestaan tussen de opsommingen uit Artikel 5. “Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”. Paal: “De artikelen mogen niet los van elkaar worden gezien. Dat is het punt dat Jankie op de Staat Suriname heeft. Oudjustitieminister Soeshiel Girjasing, heeft in 1994 een fout begaan door uit lid twee de tweede zin te schrappen.” Lid twee, zin één, legt uit dat Suriname de groep genoemd in Artikel 5 onvoorwaardelijk moet toelaten en ze in alle opzichten als Surinamer moet behandelen. De tweede zin uit lid twee zegt echter dat ze pas automatisch kunnen opteren voor het Surinamerschap indien ze ze twee jaren in Suriname verblijven.

Paal geeft toe dat “Jankie met de uitspraak van Von Niessewand een punt voor aanvechting van zijn zaak heeft". Maar ook hier heeft Paal een weerwoord; “Artikel 5 is bedoeld als remigratieregeling.” Volgens Paal is de strekking dat meerderjarige Surinaamse Nederlanders in Suriname geboren, maar ook meerderjarige Nederlanders, met dit artikel de kans krijgen om te opteren voor het Surinamerschap, zonder dat zij daadwerkelijk woon- of verblijfplaats hadden op Surinaams grondgebied. “Maar deze mogelijkheid voor het krijgen van de Surinaamse nationaliteit gold tot 1 januari 1986.”

Vanaf 1986 dreigde de groep Surinaamse Nederlanders die in Suriname bleven, statenloos te worden. “Nederland vond dat zij Surinamer waren geworden. Suriname vond van niet omdat ze na 1986 in Suriname waren komen wonen, waardoor ze geen aanspraak konden maken op Artikel 5.” Om deze groep tegemoet te komen, voerde de eerste Frontregering Artikel 16 bij de Tok. Dit artikel voorziet dat Surinaamse Nederlanders via een verkorte procedure – namelijk door toestemming van de president van de Republiek Suriname – Surinamer kunnen worden. Paal stelt dat dit artikel “Suriname heel wat problemen heeft opgeleverd”. Opnieuw pleit de oud-parlementariër voor eigenrichting vanuit Surinaamse zijde, namelijk opschorting van (artikelen uit) de Toescheidingsovereenkomst.


Geplaatst door: Chan (gast) Dinsdag 17 Juli 2007 om 14:29
Die Paal, Weet niet eens dat een verdrag voor de nationale wetgeving gaat en daarmee ook de grondwet onderschikt is aan een verdrag. Daarom moet je als Surinamer leren lezen waar je mee akkoord gaat bij het ondertekenen van een verdrag. Je kan met van de nationale wetgeving van jouw land een bananen Republiek maken, maar wanneer je overeenkomsten met andere Staten hebt gesloten, schijt je dan paars en nog verandert er niets aan de overeenkomst. Hierbij wil ik naar punt 3.3 van de [URL=http://www.suriplein.com/portal/vonnis_kortgeding_tegen_minister_buza_ben_bot.html]Vonnis kortgeding tegen minister BuZa Ben Bot[/URL] verwijzen. Paal kan waarschijnlijk geen juridische stukken lezen en weet daarom niet dat artikel 5 van de TO niet over “Surinaamse staatsburgers� gaat, maar buiten Suriname wonenden. Dat Ned dan de visumplicht voor Surinamers heeft ingevoerd, Sur kan je niet bestrijden met art 5 van de TO, Dom!!! Dom!!! Dom!!! Over het Stateloos worden. Art 5 lid 2, tweede volzin “zij verkrijgen van rechtswege de Surinaamse nationaliteit, indien zij gedurende twee jaren in de Republiek Suriname hetzij woonplaats, hetzij werkelijk verblijf hebben� Dit had helemaal geen einddatum. En terecht van Ned die stelt dat het art nog steeds van toepassing is. In 1994 is dan deze volzin dan ook komen te vervallen met tegwerkende kracht vanaf 1 jan 1986. En dan heeft Girjasing de kwaaie pier. Want nu kan dan niet Stateloos worden.
 
Geplaatst door: Kritische Noot (gast) Dinsdag 17 Juli 2007 om 15:25
rana 82 | 17-7-2007 09:22:24 WAT voor wetenschapper ben jij PAAL,hoe kan je een uit spraak van de rechter nietig verklaren.Dan hebben geen geloof in onze rechtspraak.Omdat je in het ASSEMBLEe hebt gezeten en of op CBB hebt gewerkt,dan wil dat niet zeggen,dat jij een rechter moet beoordelen of jaag alle rechters weg,dan zit jij daar jo domme CORONIAAN,notenkraker heeft gelijk,er is een cocos op jou hoofd gevallen,daarom praat je waartaal of wil soms weer op de voor pagina. -------------------------------------------------------------------------------- De Notenkraker | 17-7-2007 09:05:26 Op Paal zijn hoofd is zeker een Coriaanse kokos gevallen. Hij spreekt wartaal en staat feitelijk voor paal. Kennelijk vanwege hij Kandhai voormalig directeur van CBB verkeerd heeft geadviseerd zijn de dwangsommen ontstaan. Indien Paal het vermogen heeft het te begrijpen, advisser ik hem het Weens Verdrag inzake Verdragenrecht in relatie tot Artikel 106 van de Surinaamse Grondwet te lezen. Suriname maar ook Nederland kan de TO niet eenzijdig opzeggen of opschorten. Verder zou ik Jankie adviseren een strafklacht tegen Paal in te dienen wegens aanzetten tot haat jegens hem en de personen die onder Artikel 5 lid 2 TO vallen.
 

Plaats uw reactie
Uw naam:

Neem de bovenstaande code over: