Emailadres: Login
Wachtwoord:
Suriplein.com Vakantie Suriname \ Nieuws Suriname \ Instituut tegen rechtszaken Staat Suriname in de maak

Instituut tegen rechtszaken Staat Suriname in de maak

Maandag 16 Juli 2007

Paramaribo - Minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie treft voorbereidingen voor de oprichting van het Instituut van de Lands Advocaat. Het instituut zal bestaan uit ervaren juristen die alle rechtszaken tegen de Staat Suriname zullen bepleiten. “Procureur-generaal (pg) Subhaas Punwasi blijft formeel de Staat in rechte vertegenwoordigen”, zegt de bewindsman aan dWT. Het Hof van Justitie (HvJ) en de pg hebben reeds positief advies uitgebracht over dit instituut.

 Vooruitlopend op de oprichting heeft Santokhi een werkgroep geïnstalleerd die alle rechtszaken tegen de Staat, waaronder ook die van parastatale instellingen, moet inventariseren. De commissie gaat na “waarom en hoe” de rechtszaken tegen de staat zijn aangespannen en “waarom en hoe” dwangsommen opgelopen zijn. Er zijn reeds brieven naar alle ministeries en de pg gestuurd voor informatie. De werkgroep staat onder leiding van de jurist Armand van der San en bestaat verder uit de juristen Kries Bhoendie en Etiënne Ranchor. 

“Dit is toe te juichen” reageert de jurist Fred Kruisland op deze aankondiging van Santokhi. Internationaal is zo’n instituut niet onbekend. Kruisland is ervan overtuigd dat met het instituut, rechtszaken tegen de Staat op een “efficiëntere” manier afgehandeld zullen worden. “Je hebt dan een centraal punt vanwaaruit alle zaken gecoördineerd zullen worden en dan heb je als Staat ook een beter inzicht wat je allemaal tegen je hebt, wanneer je moet handelen en wat voor acties je moet ondernemen”, stelt Kruisland.

Artikel 146 van de Grondwet geeft aan dat de pg de “Republiek Suriname” in rechte vertegenwoordigt. Om willekeur te voorkomen wijst de pg momenteel volgens toerbeurt advocaten aan die de Staat moeten verdedigen.

“Het instituut kan je oprichten zonder de Grondwet te wijzigen, het enige probleem dat je dan krijgt is dat je altijd naar de pg terug moet”. Kruisland stelt voor deze bepaling uit de Grondwet te schrappen, zodat het ministerie van Justitie en Politie de volledige verantwoordelijkheid kan dragen voor het “wel en wee” van rechtsgeschillen tussen de Staat en derden. In de praktijk kunnen er zich volgens hem spanningen voordoen omtrent het te volgen beleid in een specifieke zaak. “De regering draagt de politieke verantwoordelijkheid als het gaat om het beleid naar die rechtsgeschillen toe en kan haar gevoelens aan de pg kenbaar maken maar die hoeft dat beleid van de regering niet op te volgen”.
Kruisland zegt dat het Openbaar Ministerie reeds in 1972 de regering geadviseerd had deze bepaling te schrappen. Er was toen een “praktisch probleem”. Op het Parket was er geen enkele persoon die zich bezighield met civiele vorderingen. De politiek heeft echter geen oor hiervoor gehad. Deze bepaling dateert volgens hem van 1936 en werd ingevoerd omdat de pg toen de vervanger was van de gouverneur.

DWT 10-7-2007


Geplaatst door: (gast) Dinsdag 24 Juli 2007 om 12:26
:? door de laan van schrappen komt men in de weg van claimen.
 

Plaats uw reactie
Uw naam:

Neem de bovenstaande code over: