Emailadres: Login
Wachtwoord:
Suriplein.com Vakantie Suriname \ Nieuws Suriname \ Kwestie Jankie versus Staat Suriname vrij ernstig

Kwestie Jankie versus Staat Suriname vrij ernstig

Maandag 16 Juli 2007

Paramaribo - Volgens informaties van de zijde van de overheid is de Staat geen cent verschuldigd aan de Surinaamse Nederlander Mahin Jankie. Echter wordt dit tegengesproken door een notaris die deze kwestie op de voet volgt. Hij legt het volgende uit: ‘Er is een vonnis van de kantonrechter daterende 3 juli 2007 van Jankie tegen de Suralco waarbij beslag is gelegd op een derde deel van de staatseigendommen van Suralco. Hierbij is Jankie in het gelijk gesteld. Als er geen geld gevorderd zou worden, zou hij niet in het gelijk gesteld worden.’ Ook gaat de notaris in op een onlangs uitgekomen persbericht van de afdeling Communicatie en Voorlichting van het ministerie van Justitie en Politie waarin aangegeven is dat de rechtsgeldigheid van het proces-verbaal van de deurwaarder wordt betwist.

Hierop reageert hij als volgt: ‘Zolang de nietigheid niet is ingeroepen, kan het ministerie van Justitie niet zeggen dat het proces-verbaal van de deurwaarder ongeldig is omdat het een authentieke akte is. En een authentieke akte is verbindend voor een ieder, totdat de rechter heeft vastgesteld dat het ongeldig is. De openbare verkoop is geldig.’ De vele afweer vanuit de zijde van de overheid is namelijk het gevolg van het hebben van bezwaren tegen de verkoop van de aandelen van de Nationale Ontwikkelings Bank, de NOB. Het gaat hierbij om de vordering van de Toescheidingsovereenkomst.

‘Als de overheid het vonnis had uitgevoerd, had zij Mahin Jankie een oproepingskaart gegeven om mee te doen aan de verkiezing in 2005, dan had het de Staat geen cent gekost.’ Ongeveer zeven tot acht Surinaamse Nederlanders voeren momenteel een proces uit tegen de Staat. Maar soortgelijke gevallen als die van Mahin Jankie, lopen op tot in de duizenden personen. Ongeveer 2000 personen hebben een verzoek ingediend bij het ministerie van Justitie en Politie om erkend te worden op basis van artikel 5 lid 2 van de Toescheidingsovereenkomst, maar die hebben tot nu toe geen reactie gekregen.

Artikel 5 lid 2 van de Toescheidingsovereenkomst zegt het volgende: de in het eerste lid bedoelde personen hebben het recht TE ALLEN TIJDE MET HUN GEZIN ONVOORWAARDELIJK tot de Republiek Suriname te worden toegelaten en daar IN ALLE OPZICHTEN ALS SURINAMER te worden behandeld. Zij verkrijgen van rechtswege de Surinaamse nationaliteit, indien zij gedurende twee jaren in de Republiek Suriname hetzij hun woonplaats, hetzij hun werkelijk verblijf hebben.

Artikel 5 lid 1 luidt als volgt: 1. Meerderjarige Nederlanders die in Suriname zijn geboren of die, buiten Suriname geboren zijnde, behoren tot een van de in artikel 4 onder b omschreven groepen van personen en die op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze Overeenkomst buiten de Republiek Suriname hetzij woonplaats, hetzij werkelijk verblijf hebben, verkrijgen, ook buiten de Republiek Suriname, de Surinaamse nationaliteit door voor januari 1986 hun wil daartoe te kennen te geven.


Geplaatst door: Kritische Noot (gast) Maandag 16 Juli 2007 om 07:48
De regering Venetiaan informeert het parlement en het volk systematisch onjuist en onvolledig.
 
Geplaatst door: Chan (gast) Maandag 16 Juli 2007 om 12:03
‘Er is een vonnis van de kantonrechter daterende 3 juli 2007 van Jankie tegen de Suralco waarbij beslag is gelegd op een derde deel van de staatseigendommen van Suralco. Hierbij is Jankie in het gelijk gesteld. Als er geen geld gevorderd zou worden, zou hij niet in het gelijk gesteld worden.’ Voor de gemaakte fouten moet men de bestuurders persoonlijk aansprakelijk stellen. Laat hum maar dan de aansprakelijkheid van de dwangsommen overnemen. Schijten ze gelijk paars. Maar als het om risico voor de Staat gaat, dan interesseert het hun niet.
 
Geplaatst door: Kritische Noot (gast) Maandag 16 Juli 2007 om 20:01
In de verklaringsprocedures derdenbeslagen ligt naast het vonnis ARNO 022751 M Jankie vs Suralco van 03 juli 2007 ook het vonnis ARNO 022752 M Jankie vs Staatsolie van 16 mei 2005. Dit heb ik uit betrouwbare bronnen vernomen. Hier blijkt uit dat de bodemprocedure rechter vindt dat de Staat het vonnis ARNO 994674 van 23 mei 2001 niet naleeft.
 

Plaats uw reactie
Uw naam:

Neem de bovenstaande code over: