Emailadres: Login
Wachtwoord:
Suriplein.com Vakantie Suriname \ Nieuws Suriname \ Mahin Janki niet op kiezerslijst

Mahin Janki niet op kiezerslijst

Woensdag 18 Juli 2007

NIJMEGEN - Hoewel hij over een Surinaamse identiteitskaart beschikt is Mahin Jankie niet in de kiezersadministratie van Suriname opgenomen.

De regering weigert zulks te doen. Janki reageert hiermee op uitspraken van Anton Paal in de editie van gisteren waar hij aangeeft dat het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) Janki in de kiezersadministratie heeft opgenomen.

In een schrijven van toenmalig CBB-directeur Ganeshkoemar Kandhai van 26 mei 2003 wordt Janki in eerste instantie medegedeeld dat hij en zijn gezin ter uitvoering van het vonnis van 4 september 2001 “onmiddellijk” opgenomen zijn in de kiezersadministratie “ter voorkoming van nadelige financiële gevolgen voor de Staat Suriname”. Janki ontdekte na onderzoek dat dat niet het geval was. Hij schreef Kandhai hierover op 12 juni 2003. De CBB-directeur beantwoordde de brief op 27 juni van hetzelfde jaar. In die brief geeft Kandhai aan dat de plaatsing op de kiezerslijst “vooralsnog” op “wettelijke” problemen stuit. “De wet vereist immers dat iemand slechts op de kiezerslijst geplaatst kan worden indien hij de Surinaamse nationaliteit bezit”, zegt de CBB-directeur in de brief. Het “bevel” van de kantonrechter om in “alle opzichten als Surinamer behandeld te worden” kan volgens Kandhai nimmer de strekking hebben dat door de “CBB vergaande handelingen worden gepleegd welke in strijd met de wet zijn. Dit kan trouwens nimmer de bedoeling zijn geweest van de kantonrechter”, zegt Kandhai. Naast deze correspondentie overhandigt Jankie dWT ook een kopie van de bevolkingsregistratie die hij bij het CBB heeft gedaan. Hieruit blijkt dat zijn hoofdverblijfplaats in Suriname is.

Jankie ging bij president Ronald Venetiaan in beroep tegen het besluit van CBB om hem niet op de kiezerslijst te plaatsen. Op 30 maart 2005 liet Venetiaan per presidentieel besluit het beroep verwerpen en liet voor Jankie de mogelijkheid open bij de kantonrechter verder beroep aan te tekenen. Een van de overwegingen van Venetiaan is geweest dat volgens de Grondwet, de kiezer onder andere de Surinaamse nationaliteit moet hebben. Janki ziet dit als drogreden omdat de rechter in het vonnis reeds een uitlating heeft gedaan over dit deel, namelijk dat een verdrag boven de nationale wetgeving gaat. Deze bepaling is internationaal en staat ook in onze Grondwet, benadrukt Jankie.

Verder wijst het staatshoofd ook erop dat de plaatsing van iemand op de kiezerslijst uitsluitend aan de minister van Binnenlandse Zaken is gelegen en niet aan de directeur van CBB. Jankie vindt dat Kandhai zich “kennelijk” als “super rechter” waant. “Hij had gewoon uitvoering moeten geven aan het vonnis."


Geplaatst door: Kritische Noot (gast) Woensdag 18 Juli 2007 om 19:58
Hieruit blijkt dat er kennelijk een samenzwering van personen binnen de regering Venetiaan is op het vonnis van de Kort Gedingrechter van 23 mei 2001 niet uit te voeren en hiervoor allerlei listige truckjes te bedenken. Is dit het niveau van de regering Venetiaan? Kan er in Suriname sprake zijn van een rechtsstaat? Of is er hier meer sprake van regering Venetiaan staat?
 

Plaats uw reactie
Uw naam:

Neem de bovenstaande code over: