Emailadres: Login
Wachtwoord:
Suriplein.com Vakantie Suriname \ Nieuws Suriname \ NOB kreeg stiefmoederlijke behandeling vanaf 2000

NOB kreeg stiefmoederlijke behandeling vanaf 2000

Maandag 16 Juli 2007

Paramaribo - ‘De NOB kreeg een stiefmoederlijke behandeling van de regering vanaf 2000,’ reageerde de oud-directeur van de Nationale Ontwikkelings Bank, de NOB, Richard Kalloe tegenover DBS wanneer hem wordt gevraagd wat de positie van deze ontwikkelingsbank is binnen de gemeenschap. Kalloe deed ook uit de doeken dat sedert 2000 de positie van de NOB in een ondergang is gemanoeuvreerd door de regering. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de verkoop van de aandelen vanwege het niet uitvoeren van het vonnis van Mahin Jankie tegen de Staat. Dankzij de NOB is een aantal zaken verwezenlijkt in de samenleving. Als voorbeeld kan genoemd worden het oprichten van de Consolidated Industries Corporations, de CIC ,in de zestiger jaren.  
 
‘Deze regering heeft vanaf 2000 in feite de NOB stiefmoederlijk behandeld en haar belangen doen afnemen. Ook omdat de regering in feite geen enkel belang hecht aan industriële ontwikkeling. Industriebanken zijn namelijk afhankelijk van ontwikkelingsfondsen dan wel van fondsen namens de overheid. De overheid gebruikt alle leengeld niet voor productie maar voor consumptie. Voor deze overheid is consumptie belangrijker dan productie. daardoor is het belang voor de industriële ontwikkeling vanaf 2000 afgenomen,’ uitte Kalloe. Echter, wanneer er sprake zou zijn van een regering die wel belang hecht aan ontwikkeling en productie, zou zij er niet onderuit komen om gebruik te maken van een bank als de NOB. Kalloe betitelt het hele gebeuren als ‘heel jammer. 
 
’De NOB bestaat nog steeds, maar heeft een andere aandeelhouder. ‘Wat de aandeelhouder ermee gaat doen, valt nog te bezien. We moeten afwachten wat de plannen zijn van deze aandeelhouder,’ sprak Kalloe.Hij legde met nadruk op dat de Staat een rechtsstaat is. ‘Als de Staat is veroordeeld, moet zij betalen. Punt uit. Het is heel duidelijk dat het land geregeerd wordt door mensen uit het stenen tijdperk. We praten wel over een rechtsstaat, maar alleen wanneer het in eigen belang uitkomt. Wanneer je veroordeeld bent en je moet een boete betalen, moet je doen wat de rechter zegt. Wie de rechterlijke macht niet gehoorzaamt, heeft problemen,’ sprak Kalloe. Hij gaf te kennen wel te zien gebeuren dat voortaan andere staatsbedrijven op dergelijke wijze geveild zullen worden. ‘Ik denk ook aan de tegoeden van de Centrale Bank van Suriname in het buitenland.’ Maar hij blijft erbij dat indien de staatsbedrijven in handen vallen van derden, zij het ‘per definitie beter gaan doen dan de Staat. De Staat doet helemaal niets.’

DBS 10/07/2007


Er zijn nog geen reacties voor dit nieuws item

Plaats uw reactie
Uw naam:

Neem de bovenstaande code over: