Emailadres: Login
Wachtwoord:
Suriplein.com Vakantie Suriname \ Nieuws Suriname \ Staat Suriname verliest alle aandelen NOB

Staat Suriname verliest alle aandelen NOB

Maandag 16 Juli 2007

De staat Suriname heeft alle haar aandelen, meer dan 95 procent die zij bezat bij de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB) verloren. De aandelen zijn op 26 juni jongsleden verkocht aan het Landbouw Bedrijf Suriname (LBS) nv. De verkoop is gedaan door de Surinaamse Nederlander Mahin Jankie, nadat hij eerst beslag op de aandelen heeft laten leggen. Ook bij Staatsolie heeft Jankie een vordering lopen van ruim US$ 250.000.  
 
Door Wilfred Leeuwin 
 
De verkoop van de aandelen geschiedde in aanwezigheid van Notaris Radjen Soerdjbalie en een deurwaarder. De regering die nogal verrast is geworden door deze plotselinge verkoop doet er alles aan de verkoop alsnog ongedaan te maken. Intussen heeft het kantoor van dezelfde deurwaarde die verslag moet doen van de veiling, na een week een procesverbaal opgemaakt waarin hij de verkoop nietig verklaart. NOB-directeur Humprey Rodgers die in het bezit is van dit procesverbaal zegt dat voor hem de aandelen nog steeds in handen zijn van de staat Suriname. Notaris Soerdjbalie onder wiens supervisie de veiling plaatsvond zegt dat de bewuste deurwaarde op geen enkele wijze bevoegd is de verkoop ongedaan te maken. Dat kan alleen gebeuren door een rechter. “Door het onthouden van informatie of het valselijk opmaken van een procesverbaal kan die bewuste deurwaarder rekenen op ernstige problemen” zegt de notaris die binnen enkele dagen de verkoopakte officieel zal opmaken waardoor de verkoop een juridisch feit is. Voor hoeveel de aandelen zijn opgekocht wil de notaris vooralsnog niet kwijt vanwege het beroepsgeheim. 
 
De nieuwe aandeelhouder van de NOB, die met het meeraandelenpakket de volledige zeggenschap zal krijgen over het bestuur en toezicht van de bank heeft intussen via een e-mail aan de krant, aangegeven niet van plan te zijn de verkoop ongedaan te laten worden. LBS stelt zich op het standpunt dat zij de aandelen rechtmatig heeft verkregen op een openbare veiling die legaal en rechtsgeldig tot stand is gekomen. Ook laat zij weten de intentie te hebben de bank voortaan te laten functioneren in de lijn van haar doelstellingen waarvoor de bank in 1963 is opgericht. Eerst zal de bank gezond gemaakt moeten worden. Er komt een volledige doorlichting, waarna gekwalificeerde Surinaamse deskundigen in binnen als het buitenland belast zullen worden met de leiding van de bank. Vooral van politiek en politieke invloeden zal de bank gezuiverd moeten worden.  
 
Jankie heeft in 2001 gedaan gekregen dat op basis van de Toescheidingsovereenkomst rechter John von Niesewand hem in het gelijk heeft gesteld en de staat Suriname heeft veroordeeld hem te allen tijde met behoud van zijn Nederlandse nationaliteit als Surinamer te behandelen en hem alle rechten als Surinamer toe te kennen. Aan het vonnis is een dwangsom verbonden van SRD 1000 voor elke dag dat de staat het vonnis niet uitvoert. Het vonnis is bijvoorraad uitvoerbaar, maar de staat heeft nooit gevolg daaraan gegeven. De staat is nu in hoger beroep en zal de kwestie op 3 augustus worden beslecht.

Times of Suriname, 07 juli 2007 


Er zijn nog geen reacties voor dit nieuws item

Plaats uw reactie
Uw naam:

Neem de bovenstaande code over: