Emailadres: Login
Wachtwoord:
Suriplein.com Vakantie Suriname \ Nieuws Suriname \ Verkoop NOB aan broer Jankie niet rechtsgeldig

Verkoop NOB aan broer Jankie niet rechtsgeldig

Maandag 16 Juli 2007

Paramaribo - De Staat Suriname vecht in een kort geding de verkoop aan van de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB) door Mahinderpersad Jankie aan het Landbouw Bedrijf Suriname NV van zijn broer Dilip.

Jankie wil met de verkoop van staatseigendommen, Suriname dwingen uitvoering te geven aan het vonnis van rechter John von Niesewand dat gebiedt dat in Suriname geboren Nederlanders conform de Toescheidingsovereenkomst van 1975 als ingezetenen worden behandeld. Het ministerie van Justitie en Politie vindt dat zich onregelmatigheden hebben voorgedaan bij de openbare verkoop van de bankaandelen eind juni.

Het ministerie geeft in een persbericht aan dat de NOB-aandelen niet in het bezit zijn van de notaris. Daarnaast blijkt uit het opgemaakt proces-verbaal van de deurwaarder, dat slechts een enkele bieder aanwezig was bij de veiling. Hierdoor is er geen sprake geweest van verkoop bij opbod aan de meestbiedende. Na het gedane bod heeft er volgens het ministerie ook geen gerede en contante betaling plaatsgevonden zoals de veilingsvoorwaarden eisen. Ook is de koopschat niet ter bewaring overgebracht aan de Griffie der Kantongerechten. De gevolgde procedure geeft aanleiding aan Justitie en Politie om de verkoop ernstig in twijfel te trekken.

Jankie meent ongeveer 2,5 miljoen dollar dwangsom bij de Staat tegoed te hebben. Minister Chandrikapersad Santokhi had in het parlement ook aangegeven dat Suriname "geen cent" van de dwangsom van SRD1.000 per dag, die was opgelegd in het vonnis, schuldig is aan deze Nederlander.

Ook advocaat Ben Halfhide heeft twijfels over een vermeende schuld van de Staat bij Jankie. "De vraag is of de overheid in strijd heeft gehandeld met het vonnis!", stelt de jurist. Naar zijn mening zal Jankie moeten bewijzen in welk geval de Staat hem niet als Surinamer heeft behandeld na het vonnis van mei 2001. Halfhide adviseert de Staat wel een executie proces tegen Jankie te beginnen zodat verkoop van eigendommen in de toekomst wordt voorkomen.

April vorig jaar had Jankie reeds een greep gewaagd naar de staatsinkomsten bij Staatsolie, SLM, Grassalco, Bruynzeel, Landbouwbank, Torarica en Self Reliance. Rechter Von Niesewand verbood in een kort geding die de Staat hiertegen aanspande, de Nederlander aan de bezittingen van Suriname te komen, op straffe van SRD100.000 per dag. Volgens advocaat van de Staat, Alwin Baarh biedt dit vonnis de benodigde jurisprudentie bij het kort geding tegen de verkoop van NOB.

DWT 10-7-2007


Geplaatst door: Kritische Noot (gast) Dinsdag 17 Juli 2007 om 10:31
De aandelen zover mij uit het proces-verbaal van de notaris blijkt zijn door Jankie niet aan zijn broer maar aan het Landbouw Bedrijf Suriname NV (LBS) verkocht. En indien wel het geval zou zijn welke wet in Suriname verbied dit? Baarh heeft in de vorige zaak de rechter misleidt en hierover zou Jankie bij de Hofpresident een klacht hebben ingediend. Zie hierover op: http://www.mensenrechten.eu Volgens Jankie heeft hij tegen Kruisland en Halfhide van het kantoor Lim A Po een strafrechtelijk klacht wegens verduistering Artikel 250 Sr op het Hof van Justitie van Suriname lopen.
 

Plaats uw reactie
Uw naam:

Neem de bovenstaande code over: