Emailadres: Login
Wachtwoord:
Suriplein.com Vakantie Suriname \ Nieuws Suriname \ Dc Arunkoemar Ramdhani eindelijk geïnstalleerd

Dc Arunkoemar Ramdhani eindelijk geïnstalleerd

Maandag 31 Oktober 2011

Paramaribo - Dinsdag jongstleden was het eindelijk zo ver dat de nieuwe dc van het district Saramacca werd geïnstalleerd door minister Linus Diko van Regionale Ontwikkeling. De plechtigheden rond de installatie geschiedden in de oude rechtszaal te Groningen. De meeste sprekers zeiden de installatie met gemengde gevoelens te ervaren, omdat er afscheid moest worden genomen van de deken van de dc’s, Roline Samsoedien. Het district had een goede band opgebouwd met de burgermoeder. Doch beseften zij dat de periode van Samsoedien moest worden beëindigd. De aankomende dc is geboren en getogen in Saramacca. Ramdhani is al klaargestoomd om zijn werk te doen. Een dochter van de kersverse dc had eerder haar misnoegen geuit vanwege het lang uitblijven van de installatie. De eerste spreker was de ondervoorzitter van de districtsraad van Saramacca, Clifton Koorndijk. Hij zei dat de laatste jaren er geen significante ontwikkelingsprogramma’s zijn geweest in het district. Volgens de regionale volksvertegenwoordiger was het steeds brandjes blussen. Hij bedankte Roline Samsoedien voor de voortreffelijke wijze waarop zij leiding heeft gegeven aan het commissariaat.


Roline Samsoedien zei in haar rede dat er veel grondgeschillen zijn in het district. Staatsolie en de SBBS blijven een grote bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het district. Samsoedien heeft binnen een korte tijd een bijdrage weten te leveren als dc. Zij bedankte alle dr- en rr-leden voor de prettige samenwerking. Het district Saramacca heeft reeds level 1 bereikt voor wat betreft de decentralisatie. De districtsadministrateur heeft een aanvang gemaakt met zijn werkzaamheden. Volgens Samsoedien is het district Saramacca het district bij uitstek voor de tuinbouw. Voor de nieuwe dc is er een grote uitdaging weggelegd ter bestrijding van armoede en het bevorderen van werkgelegenheid. Zij gaf Ramdhani als boodschap mee om oprechtheid hoog in zijn banier te houden. Parlementariër Frits Moesafierhoesein gaf als boodschap mee aan de nieuwe burgervader dat oprechtheid en eerlijkheid hem altijd staande gaan houden. “Houd dat hoog in je banier. Je bekleedt een politieke functie, maar je bent er voor een ieder, ongeacht zijn politieke kleur”, zei Moesafierhoesein op een adviserende toon aan de nieuwe dc.

Dc Arunkoemar Ramdhani bedankte president Desiré Bouterse voor het vertrouwen dat het staatshoofd in hem heeft gesteld. Ramdhani zei een ieder met een positieve attitude te willen betrekken bij de ontwikkeling van het district. Saramacca moet de voedselschuur worden van het Caribisch gebied. De nieuwe burgervader wil ook een ‘one stop window- benadering’ hebben in zijn district. Ten aanzien van de communicatie zal het Burgerinformatie Centrum (BIC) een belangrijke plaats innemen. Een bijzonder woord van dank ging uit richting ex-parlementariër Robby Malhoe, goeroemoeder Samsoedien, Badrisein Sital en Frits Moesafierhoesein. Als laatste spreker feliciteerde minister Linus Diko Ramdhani met deze dag. Diko sprak kort en vermanend tot Ramdhani met de volgende woorden. “U bent hier als de vertegenwoordiger van de regering. Het beleid van de regering dat is uitgestippeld voor dat deel dat Saramacca betreft, moet worden verwezenlijkt.” Minister Diko deelde ook mee dat het district level 1 heeft bereikt bij de decentralisatie. In 2012 zal level 2 zijn bereikt, totdat de certificering helemaal achter de rug is. Hierdoor zal de dc meer verantwoordelijkheden krijgen. Er kan een eigen begroting worden ingediend en een eigen districtsfonds worden gecreëerd. Niet ver van het commissariaat woont districtssecretaris Imro Vreedzaam. Hij zit langer dan tien jaren thuis en hoopt dat hij eindelijk kan worden ingezet.

N. RamjiawanBron: Dagblad Suriname


Er zijn nog geen reacties voor dit nieuws item

Plaats uw reactie
Uw naam:

Neem de bovenstaande code over: