Emailadres: Login
Wachtwoord:
Suriplein.com Vakantie Suriname \ Nieuws Suriname \ Grondenrechten verkeerd geïnterpreteerd? Door Rudi Jadnanansing

Grondenrechten verkeerd geïnterpreteerd? Door Rudi Jadnanansing

Vrijdag 28 Oktober 2011

Paramaribo - Grondenrechten zijn voor groepen mensen die in stamverband wonen en die leven van het land. Grondenrechten zijn gecreëerd door mensen van zeer hoge beschaving. Ik noem ze verder de “elite”. Elk land, elke bevolkingsgroep en zelfs elke stam heeft zijn elite. Het heeft niets te maken met opleiding, maar het heeft alles te maken met mentaliteit. Deze mensen behoren tot de voorbeeldfiguren in de wereld. Ze komen op voor mensen en dieren die onrechtvaardig worden behandeld. Ze behoren tot de mensen die ervoor zorgen dat mangrovebossen gespaard blijven en dat er natuurreservaten komen om het oerwoud te beschermen. Zij zullen hun medemens geen kwaad doen en zij voeden hun kinderen op om kunst en cultuur, vooral van anderen, te waarderen en te respecteren.

Zij hebben te doen met de arme mensen, die in verafgelegen plaatsen in stamverband leven en die moeten leven van de natuur. Het gebeurt vaak dat het leven van deze mensen wreed wordt verstoord door stadsbewoners die in hun jacht-, plant-, verzamel-, en visgebieden, mijnbouwactiviteiten komen ontplooien. Men heeft dus uit empathie met deze mensen internationaal afspraken proberen te maken die erop neerkomen dat de in stamverband levende mensen gewoon door kunnen leven zoals ze dat willen. De steden zijn aantrekkelijk voor hun jongeren die er vaak een living vinden waardoor voor hen de noodzaak niet meer aanwezig is om van het land te leven. Ze leven dan ook niet meer in stamverband.

Wat zijn de grenzen van de jachtgebieden van onze broeders in het bos? Hun gebieden hebben geen grenzen want een pakira kan ver lopen. Het hele oerwoud is dus van hen; ze mogen jagen en vissen waar ze willen. Als ze een pakira willen achtervolgen in Paramaribo, zou dat ook moeten kunnen. Deze bosmensen mogen zelfs ook landsgrenzen overschrijden. Grote bedrijven die ook beschaafd zijn, zullen rekening houden met deze mensen. Maar dan komt het grote gevaar! De neven uit de stad leven niet meer in harmonie met het bos. Als ze hun familie bezoeken worden er meer pingo’s geschoten dan nodig is want men heeft geld nodig. Als men een tros koemboe of een tros podo vindt, dan wordt er niet in de boom geklommen, maar de boom wordt met de kettingzaag geveld. Een neef uit de stad heeft eens een boom omgehakt, die hem als kleuter heeft gevoed. Zonder podosiri minder prisiri.
Deze neven komen nu massaal de kreken met kwik bevuilen. Samen met anderen proberen ze zwakke en chanteerbare regeringen onder druk te zetten onder het mom van “grondenrechten” voor die arme sloebers in het bos. In werkelijkheid gaat het om alleenrecht om te mijnen voor een kleine groep.
Dit soort neven noem ik hierna “berbers” omdat het een beetje lijkt op “barbaren”.

Dat is dus precies wat de elite niet wil. De arme mensen uit het bos moeten met rust worden gelaten en men moet van hun schoon drinkwater afblijven. Dat zijn grondenrechten! Het bos is volgens de grondwet van ons allemaal; wij mogen overal gaan jagen of vissen waar het wettelijk en moreel is toegestaan.
Om het land te ontwikkelen moet er natuurlijk ook aan mijnbouw worden gedaan. Maar houdt het zindelijk!
De overheid moet niet tornen aan gelijke rechten en plichten voor ons allen!
Onze regering staat nu voor twee grote problemen: overheidsgezag in het hele land herstellen en kwikvervuiling. Mijn vriend Rob is samen met zijn vrienden op een vakantietrip in het verre binnenland door indianen belemmerd om langs te varen. Na gijzeling, onderhandelen en tol betalen mochten zij doorvaren. Zij waren voorgelicht door de mensen die bezig zijn onderhandelingen te voeren over “grondenrechten”. Grondenrechten en het kiesstelsel laten ons langzaam afglijden.

Als het de regering lukt om deze twee problemen op te lossen is er een enorme prestatie geleverd. Er zijn weinigen die dat kunnen. De vorige regering in ieder geval niet; het zou eindigen in etnische rellen. Raadt u zelf maar waarom.
Ook nu moet men oppassen dat de zaak geen etnische draai krijgt. Sluwe politici kunnen vanwege het kiesstelsel gemakkelijk daarvoor zorgen. Het kiesstelsel heeft te kleine groepen teveel macht gegeven waardoor het een latente tijdbom is geworden. Het heeft niemand veel goeds gebracht; ook de aanhang van de NPS niet…..alleen hun leiders misschien een beetje.
Bron: Dagblad Suriname


Er zijn nog geen reacties voor dit nieuws item

Plaats uw reactie
Uw naam:

Neem de bovenstaande code over: