Emailadres: Login
Wachtwoord:
Suriplein.com Vakantie Suriname \ Nieuws Suriname \ ILO workshop voor arbeidsinspecteurs afgesloten

ILO workshop voor arbeidsinspecteurs afgesloten

Woensdag 26 Oktober 2011

Paramaribo - Van 19 tot 22 oktober 2011 is in de Trinidadiaanse hoofdstad Port of Spain een training/workshop voor arbeidsinspecteurs van de niet-lidstaten van de Organization of Eastern Caribbean States (OECS) gehouden. De training/workshop is georganiseerd door de ILO-Caribbean in het Carlton Savannah Hotel. De Internationale Arbeidsorganisatie afdeling Caribbean (ILO-Caribbean) nam alle kosten voor haar rekening en heeft alles in het werk gesteld om het verblijf van de participanten aangenaam te maken. De motor achter deze training was Ana Teresa Romero, directeur van ILO Decent Work Team and Office for the Caribbean. De workshop is een uitvloeisel van het ILO Program for Occupational Safety, Health and Environment in the Caribbean. De Internationale Arbeidsorganisatie streeft voor elke werkplek goede arbeidsomstandigheden na met inachtneming van een gezond arbeidsmilieu en veiligheid. Dit is ook afhankelijk van de verschillende rechtstelsels die gelden binnen de verschillende lidstaten van de ILO. Voorts zijn lidstaten vrij om ILO-conventies te ratificeren en aanbevelingen over te nemen.

Naast de participerende landen als de Bahamas, Jamaica, Barbados en gastland Trinidad & Tobago was Suriname vertegenwoordigd door vier personen. Om onduidelijke redenen heeft Guyana geen arbeidsinspecteur afgevaardigd. De Surinaamse delegatie bestond uit Denise Verbond (afdeling Sociale Inspectie), Earl Molhoop (afdeling Veiligheidsinspectie), Samie Ramjiawan (aankomende inspecteur-generaal) en Hendrik Parman (afdeling Veiligheidsinspectie). Laatstgenoemde inspecteur is te werk gesteld in het district Nickerie. Het is de eerste keer dat Parman heeft deel genomen aan een dergelijke workshop. De afvaardiging van Parman is gebaseerd op de decentralisatiegedachte van het overheidsbeleid.

Gedurende de trainingen zijn er verschillende onderwerpen aan de orde geweest, bijvoorbeeld taken en bevoegdheden van veiligheidsinspecteurs, inspectietechnieken en het opmaken van rapporten bij bedrijfsongevallen. Het onderwerp “Role of labour inspectors in addressing HIV/AIDS as a workplace issue” sprak de Surinaamse delegatie het meest aan. Uit statistieken is gebleken dat 6% van de werkers mannelijke homofielen zijn. Bij de Surinaamse vrouwen ligt het percentage rond 24%. In Jamaica behoort 24% van het arbeidende volk tot de mannelijke homofielen. Het cijfer van nieuwe geïnfecteerden vertoont een dalende trend. Wat de inleider met haar betoog wilde bereiken, is dat degenen die eenmaal besmet zijn met het dodelijke virus gewoon hun werk moeten kunnen verrichten. De wijzen van besmetting zijn bekend. Als er beheersbaar wordt omgegaan met deze groep werkers en de besmette personen in het algemeen, zal de gemeenschap er baat bij hebben. De verdere daling moet leiden tot de totale uitbanning van dit virus. Tijdens de training is duidelijk gemaakt dat de deur niet moet worden gesloten voor deze geïnfecteerden, teneinde meer problemen te scheppen.

Verder kwam naar voren het belang om een goede werktijdenregeling te hebben voor werkenden. Deze regeling beschermt de arbeider tegen vermoeidheid en uitputting. Aan de hand van een casus is duidelijk geïllustreerd wat zich heeft voorgedaan met een werker die afweek van de toegestane maximale werktijd om meer te verdienen. Betrokkene reed een vermoeiende rit naar huis. Hij viel echter in slaap achter het stuur, doorboorde een stenen schutting en zijn voertuig kwam tot stilstand in een zwembad. Gelukkig heeft deze persoon het ongeval overleefd.

In Suriname geldt volgens de Arbeidswetgeving een maximale werktijd van 8½ uur per dag of 48 uren per week. Voor bewakingspersoneel geldt een andere regeling, omdat deze werkenden minder lichamelijk inspannend bezig zijn op de werkvloer. “In Suriname zien de cijfers er ook niet rooskleurig uit. Vorig jaar waren er 1301 arbeidsongevallen en zijn er 14 mensen gestorven van een arbeidsongeval. Ten aanzien van beroepsziekten kunnen wij alleen melden dat vorig jaar 5 personen TBC hebben opgelopen in verband met de uitoefening van hun werkzaamheden.”

Bron: Dagblad Suriname


Er zijn nog geen reacties voor dit nieuws item

Plaats uw reactie
Uw naam:

Neem de bovenstaande code over: