Emailadres: Login
Wachtwoord:
Suriplein.com Vakantie Suriname \ Nieuws Suriname \ VHP Divali-boodschap

VHP Divali-boodschap

Woensdag 26 Oktober 2011

Paramaribo - Ook dit jaar – en wel op 26 oktober 2011- vieren miljoenen Hindoes over de hele wereld, dus ook in Suriname, het lichtfeest, genaamd Dipavali. Dipavali staat in het Sanskriet voor een snoer of krans van lichtjes waarbij centraal staat de overwinning van het licht op de duisternis. Het Diváli-feest is eigenlijk een combinatie van verschillende feesten, die als herdenking van één of andere mythologische of historische gebeurtenis over een aantal achtereenvolgende dagen werd gevierd maar in de loop der tijden min of meer met elkaar samenvielen en thans in verband met of zelfs op de avond van het eigenlijke Divali-feest worden gevierd. Symbolisch beschouwd hebben de feesten vrijwel dezelfde betekenis, namelijk de overwinning van het goed op het kwade, van het licht op de duisternis.

Enkele van deze feesten die samen vallen met de Amávasyá zijn o.a.:
de herdenking van de geboortedag van de grote Dhanvantari, de zoon van Vishnu. De Narak –Chaturdasi: op de dag vóór Nieuwe Maan versloeg de goddelijke Krishna de demon Narakásur die een groot aantal vrouwen gevangen hield. Een andere belangrijke gebeurtenis die op de dag van de Nieuwe Maan moet hebben plaatsgevonden, is de openbaring van het schrift. Volgens de traditie schonk de godin Saraswati- gemalin van Brahmá ( God als Schepper), op deze dag aan de mensheid het Devanágri –schrift. Ook was het op deze dag dat de edele Ram (een reïncarnatie van Vishnu)- na de wereld van het kwaad te hebben verlost door de demonische Rávan, koning der Rákshasa (demonen), zou verslaan. Toen Ram met zijn gemalin naar zijn eigen rijk Ayodhia terugkeerde, werd hij door zijn verheugde onderdanen op feestelijke wijze met lichten binnen gehaald. De kern van het Divali – feest is de Mahá Laksmi Púja, de verering van de goddelijke Lakshmi, de gemalin van Vishnu, de personificatie van licht en geluk, het symbool van de ideale huisvrouw.

Vermeld dient te worden dat het eveneens op deze Amávasyá dag was, dat Swami Dayánand Sarasvati – de onvermoeibare onderrichter en hervormer die de Arya Samáj oprichtte ( 1875 ), zijn sterfelijk lichaam verliet ( 1883). Om deze reden staat deze dag ook bekend als Datánand Nirván – Utsav. Het opvallende bij al deze gebeurtenissen, die met het Divali-feest in verband worden gebracht, is heeft dat ze zich op Amávasyá of daaromheen moeten hebben voorgedaan. Dus wanneer de nacht pikdonker is en men zelfs geen hand voor ogen kan zien. Daarom is het begrijpelijk dat illuminatie een wezenlijk aspect van de viering van het Divali-feest uitmaakt. Het spreekt dan ook vanzelf, dat het Divali-feest met grote luister wordt gevierd.

Zo wordt het Divali-feest, het feest der Lichten, op geestdriftige wijze door de gehele gemeenschap gevierd. Filosofisch gezien is het een verzinnebeelding van:
- de overwinning van het licht op de duisternis,
- het goede op het kwade,
- de waarheid op de onwaarheid,
- de wijsheid op de onwetendheid,
- het recht op het onrecht

Anno 2011 staat het Divali-feest voor bezinning op het leven, met als doel het kwade in ons zelf te overwinnen en om zuiver ethisch inzicht te ontwikkelen waarbij het nieuwe bestuur van de VHP ( sinds juli 2011) de boven genoemde filosofische verzinnebeelding als leidraad in haar vooruitstrevendheid en hervormingsgezindheid moge volgen en uitbeelden in het belang van land en volk. Moge het verheven licht ons volkomenheid in gezondheid, geluk en voorspoed schenken. Hulde zij aan U, ons lichtschijnsel, die tot onderdrukking van mijn innerlijke vijanden moge dienen.” Het bestuur en alle overige organen van de VHP wenst de totale Surinaamse bevolking een Subh Divali toe.

Bron: Dagblad Suriname


Er zijn nog geen reacties voor dit nieuws item

Plaats uw reactie
Uw naam:

Neem de bovenstaande code over: